Najpierw

Polska

Apelujemy do Donalda Tuska, by respektował wyrok TK
i przestał dzielić Polaków

10591 – tyle osób podpisało petycję

Przestań dzielić Polaków!

Udało się! Wystarczyło zaledwie kilka dni, by sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przyznali nam rację i zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej orzekli o jej nadrzędności względem nie ustalonych w traktatach unijnych przepisów.

 

Wyrok ten odbił się szerokim echem w mediach na całym świecie. Największe tytuły prasowe, stacje telewizyjne i portale donoszą, że Polska nie godzi się na ingerencję eurokratów w jej wewnętrzne sprawy. Wszyscy, którzy myśleli jednak, że na tym cała sprawa się zakończy, byli w wielkim błędzie…

 

Unijni urzędnicy od momentu opublikowania wyroku są wściekli i zapowiedzieli, że wytoczą przeciw naszemu krajowi najcięższe działa. Z pomocą przyszedł  im znany z atakowania Polski na arenie międzynarodowej i wszczynania wewnętrznych konfliktów, nowy-stary lider Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk.

 

Były premier w niedzielę 10 października zorganizował w wielu miastach i miasteczkach falę protestów, mających na celu rzekomą ,,ochronę Polski europejskiej”. W praktyce były to agresywne manifestacje negujące polskie prawodawstwo i doskonała okazja do dalszego podburzania już i tak mocno podzielonego społeczeństwa. 

 

Po zakończeniu protestów lider PO napisał wprost: ,,Ciąg dalszy nastąpi”. Dlatego apelujemy do Donalda Tuska, by przestał wybiórczo traktować Konstytucję RP, respektował polski porządek prawny i przestał dzielić Polaków, strasząc ich wystąpieniem z Unii Europejskiej.

Treść petycji:

Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej

Szanowny Panie Przewodniczący!

Wyrażam swoje głębokie zaniepokojenie publicznym podważaniem przez Pana wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nad prawem unijnym.

Nie trzeba być politologiem, by wiedzieć, że Konstytucja RP jest najwyższym aktem prawnym obowiązującym w naszym kraju,, a przystępując do Unii Europejskiej – która przecież w założeniu miała być Europą Ojczyzn –  obiecywano nam pełną autonomię.

Dlaczego więc, jako były premier wyprowadza Pan ludzi na ulice i jeszcze bardziej zaognia wewnętrzne podziały w naszym społeczeństwie? Czemu służy bezrefleksyjne stanie murem za Unią Europejską, która podejmuje się działań, do których nigdy nie została upoważniona? Dlaczego powołuje się Pan na Konstytucję wyłącznie wtedy, gdy jest to Panu wygodne?

Różnice zdań w demokratycznym społeczeństwie to coś normalnego. Ważne jest jednak to, aby wszelkie spory były rozwiązywane w oparciu o merytoryczne argumenty i z poszanowaniem obowiązującego prawa, a nie były jedynie doskonałą okazją do prowadzenia dalszej wojny polsko-polskiej. Praworządny kraj to coś, na czym powinno zależeć wszystkim, bez względu na poglądy i barwy polityczne. 

Dlatego apeluję do Pana, aby respektował Pan jedyny oczywisty i w pełni legalny wyrok Trybunału Konstytucyjnego i zaprzestał budowania swojej pozycji politycznej na wszczynaniu kolejnych niepotrzebnych konfliktów. Wojna domowa to w tym momencie ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna…

                                                                                                       Z wyrazami szacunku

Najpierw Polska!

Podpisz apel do Donalda Tuska, by przestał dzielić Polaków i uszanował wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Akcja zakończona! Dziękujemy za udział w kampanii!

Czy uważasz, że Donald Tusk celowo eskaluje konflikt, by zbić na nim swój kapitał polityczny?

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 13 lok. 13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w następujących celach: a) podjęcia działań przed zamówieniem oraz wykonaniem zamówienia i wsparcia akcji (art. 6 ust.1. lit. b i c RODO), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia, jak również umożliwienia udziału w spotkaniach, kampaniach i akcjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, w szczególności Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c), d) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenie powyżej wskazanych celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez Stowarzyszenie (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>