STAWIAM

NA ŻYCIE!

Rzecznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Samuel Nowak na swoim profilu społecznościowym wyraził opinię, że z ludzkich płodów „można robić farsz do pierożków”. Dołącz do akcji i podpisz apel do władz uczelni o stanowczą reakcję wobec tych haniebnych słów.

10942 – tyle osób podpisało petycję

Stop dehumanizacji nienarodzonych

Skandaliczne słowa związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim rzecznika to nic innego, jak odczłowieczanie dzieci nienarodzonych. Przerażające porównania do ,,farszu na pierogi” mrożą krew w żyłach. Nie ma naszej zgody na promowanie aborcyjnych i dehumanizujących postaw.

Apel do władz uczelni

W związku z tym, apelujemy do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dyrektora Instytutu Psychologii tej uczelni o odcięcie się od słów Samuela Nowaka oraz wyciągnięcie wobec niego stanowczych konsekwencji. Mamy nadzieję, że Uniwersytet Jagielloński także nie zgadza się na taką postawę wobec dzieci nienarodzonych, które same nie mogą się bronić. Stańmy w ich obronie!

Treść petycji:

Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej

Szanowny Panie Przewodniczący!

Wyrażam swoje głębokie zaniepokojenie publicznym podważaniem przez Pana wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nad prawem unijnym.

Nie trzeba być politologiem, by wiedzieć, że Konstytucja RP jest najwyższym aktem prawnym obowiązującym w naszym kraju,, a przystępując do Unii Europejskiej – która przecież w założeniu miała być Europą Ojczyzn –  obiecywano nam pełną autonomię.

Dlaczego więc, jako były premier wyprowadza Pan ludzi na ulice i jeszcze bardziej zaognia wewnętrzne podziały w naszym społeczeństwie? Czemu służy bezrefleksyjne stanie murem za Unią Europejską, która podejmuje się działań, do których nigdy nie została upoważniona? Dlaczego powołuje się Pan na Konstytucję wyłącznie wtedy, gdy jest to Panu wygodne?

Różnice zdań w demokratycznym społeczeństwie to coś normalnego. Ważne jest jednak to, aby wszelkie spory były rozwiązywane w oparciu o merytoryczne argumenty i z poszanowaniem obowiązującego prawa, a nie były jedynie doskonałą okazją do prowadzenia dalszej wojny polsko-polskiej. Praworządny kraj to coś, na czym powinno zależeć wszystkim, bez względu na poglądy i barwy polityczne. 

Dlatego apeluję do Pana, aby respektował Pan jedyny oczywisty i w pełni legalny wyrok Trybunału Konstytucyjnego i zaprzestał budowania swojej pozycji politycznej na wszczynaniu kolejnych niepotrzebnych konfliktów. Wojna domowa to w tym momencie ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna…

                                                                                                       Z wyrazami szacunku

Podpisz apel do władz UJ

Stańmy w obronie dzieci nienarodzonych - nie pozwólmy traktować je jak przedmioty. Zareagujmy na skandaliczne słowa pracownika UJ!

Akcja zakończona! Dziękujemy za udział!